Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Previa Sundhed

  • Identitet
  • Infografik

Previa Sundhed brænder virkelig for at medarbejderne dels kan mærke, at der bliver taget hånd om dem, men også at ledelsen på arbejdspladsen tager deres sociale ansvar alvorligt. Ledelsen vil sideløbende med, at de sunde tiltag træder i kraft, kunne se resultater på bundlinjen. Det er PreviaSundheds målsætning og erfaring, at virksomheden ved at tilbyde medarbejderen en progressiv sundhedsløsning vil opnå, at den enkelte medarbejder til slut tager ansvar for eget helbred. Ved at opbygge en sund virksomhedskultur vil det være utrolig let at måle effekten, og de fleste virksomheder vil i løbet af få år have en "return of investment" på udgiften til deres sundhedsordning.

Vi har været heldige at kunne arbejde tæt sammen med PS om deres nye identitet, deres infografikker og deres site.

previasundhed.dk →